Refem

Conte infantil: "La nova casa de la Sara"

Davant d’una situació de violència masclista, el sistema es focalitza a cobrir, reparar i oferir les eines necessàries que facilitin i permetin el procés de recuperació de les persones adultes. Què passa, però quan aquestes persones van acompanyades dels seus fills i filles? Malauradament, avui dia encara es minimitza l’atenció individualitzada cap a aquests infants i adolescents que també han estat víctimes d’aquesta violència. És important remarcar que són víctimes directes perquè no cal rebre agressions físiques per ser-ho, sinó que el mateix context familiar que justifica, legitima i desencadena la violència és el que construeix les seves relacions afectives i personals a través d’un model que malmet, aquest temps, el seu desenvolupament.

Per aquest motiu, el 2022 es va impulsar la iniciativa de la redacció, il·lustració i edició del llibre “La nova casa de Sara”. Iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Segrià, que a donat suport al projecte en tot moment. Un conte narrat en primera persona per la protagonista, que explica el seu procés de sortir de casa i haver de començar una nova vida juntament amb la mare i el germà.

L’escolta, la comprensió i la informació seran elements claus en el procés individual dels nens lectors, hagin o no hagut de sortir de casa. La història de la Sara pretén ser una eina que pugui permetre l’expressió emocional i el diàleg obert i el llibre sobre els problemes i situacions que els nens poden viure. Alhora, ha de permetre que els adults puguin entendre i acompanyar, a través de la mirada dels infants, les pròpies vivències des d’una posició respectuosa, càlida i acollidora que validi i reforci, en tot moment, les seves emocions. L’aplicació del conte a Refem s’implementa en arribar un nou nucli familiar a un dels pisos, amb la dinamització de l’educadora com a professional que guiarà l’activitat i la mare com a subjecte participant que escolta i acompanya el diàleg obert de la protagonista amb els nens i nenes lectors.

Qualsevol servei, entitat o escola interessada en aplicar aquest conte com una eina amb els nens que ateneu podeu contactar amb nosaltres. 

Alguns fragments del conte: 

 
Amb el suport de: 
Català